Sanāksme

💼KOMUNIKĀCIJAS NODAĻA – nodaļa, kura atbild par sadarbību ar citām iestādēm (biedrībām, valsts iestādēm, SIA u.c).
Komunikācijas nodaļas vadītāja pienākumi:
• Nodrošināt sadarbību ar citām iestādēm.
• Nodrošināt informācijas apmaiņu ar cilvēkiem un iestādēm.
• Aicināt jauniešus līdzdarboties biedrībā.


💼SPORTA UN VESELĪBAS NODAĻA – nodaļa, kura atbild par sportiskām aktivitātēm pasākumos, sanāksmēs.
Sporta un veselības nodaļas vadītāja pienākumi:
• Nodrošināt veselīgas un sportiskās aktivitātes pasākumu un sanāksmju laikā.
• Risināt problēmas, kuras ir saistītas ar sportu un veselību biedrībā.
• Sadarboties ar sporta un tūrisma organizācijām.
• Piesaistīt cilvēkus aktīvam un veselīgam dzīves veidam.


💼KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS NODAĻA – nodaļa, kura atbild par kultūras pasākumiem.
Kultūras un izglītības nodaļas vadītāja pienākumi:
• Piesaistīt jauniešus līdzdarboties pasākumu organizēšanā un vadīšanā.
• Organizēt pasākumus kultūras pasākumus.
• Organizēt izglītojošos pasākumus gan biedriem, gan citiem jauniešiem.


💼VIDES NODAĻA – nodaļa, kura atbild par vidi, kurā darbojas biedrība.
Vides nodaļas vadītāja pienākumi:
• Aicināt iestādes veidot sakoptāko vidi sev apkārt.
• Aicināt biedrības biedrus un citas iestādes šķirot atkritumus.


💼PUBLICITĀTES NODAĻA – nodaļa, kura atbild par publicitāti sociālajos tīklos.
Publicitātes nodaļas vadītāja pienākumi:
• Nodrošināt biedrības pasākumu foto un video uzņemšanu.
• Publicēt aktuālo informāciju par pasākumiem un citām rīkotām aktivitātēm sociālajos tīklos un mājas lapā.
• Nodrošināt afišu un citu izdales materiālu tapšanu.


DISKUSIJA. DARBS GRUPĀS. 

Grupa #1. 
Grupas vadītāja: Veronika
Pieslēgties: https://meet.google.com/waq-zace-pra

Gabriēla Elizabete
Aleksa
Melānija
Tomass
Vladislavs

 

Grupa #2.
Grupas vadītāja: Aleksandra
Pieslēgties: https://meet.google.com/yjp-bnbo-dua


Kārlis
Lāsma Laura
Madara
Artjoms
Ņikita

 

Grupa #3.
Grupas vadītāja: Amanda
Pieslēgties: https://meet.google.com/qox-vgca-uza


Akims
Alise
Alīna
Evija
Miks
Līga

Komunikācijas nodaļas vadītājs