Ziedot

ATBALSTI BIEDRĪBU “MORFEJUS”
Lūgums, veicot ziedojumu, norādīt tā mērķi, lai Jūsu ziedotā nauda tiktu iztērēta konkrēta projekta ietvaros, bet, ja Jūsu vēlme ir atbalstīt biedrību kopumā, tad aicinām ziedojuma mērķī norādīt “ziedojums”.

Rekvizīti:

Nosaukums: MORFEJUS BIEDRĪBA
Reģistrācijas numurs: 40008300196
Juridiskā adrese: Maurēnu iela 6-10, Aizkraukles nov., Aizkraukle
Konts: LV22HABA0551050298777
Kods: HABALV22
Banka: Swedbank AS