2022.gada plāns

Datums Pasākuma nosaukums Pasākuma norises vieta Piezīmēm
JANVĀRIS      
20.01.2022 Biedrības kopsapulce.  Attālināti, Zoom Gada plāna sagatavošana, jauno biedru uzņemšana.