“Iepazīsties – politika!”

Aizkraukles novada jaunatnes jomas darbinieki stiprināja sadarbību

projekta “Iepazīsties – politika!” ietvaros.  

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros īstenotā konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Iepazīsties – politika!” (identifikācijas Nr. VP2021/5-23) īstenošanu.  

Projekta mērķis ir stiprināt jaunatnes jomu jaunizveidotajā Aizkraukles novadā, veidojot jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošajiem, dziļāku izpratni par jaunatnes politiku un jauniešu līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanas procesos. Projekta realizēšanā iesaistīti ne tikai visi novada jaunatnes jomas atbildīgie no pašvaldības puses, bet arī nevalstiskais sektors – jauniešu biedrība “Morfejus” un “Kokneses jauniešu biedrība”.

Šī gada 30.martā, A.Upīša memoriālā muzeja teritorijā, jaunatnes jomas darbinieki piedalījās projekta aktivitātē Nr.4 “Sadarbības partneru kapacitātes stiprināšanas un komandas veidošanas, saliedēšanas aktivitāte”ar mērķi stiprināt savstarpējo sadarbību, kā arī pilnveidot jaunatnes jomas pārstāvju  kompetences darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Aktivitāti vadīja biedrības  “ATKLĀJ-SEVI.LV” vadītājs, kurš ir viens no vadošajiem Latvijas speciālistiem jauniešu jautājumos – Kaspars Meļņikonis. Trīs galvenās biedrības darbības jomas ir darbs ar jauniešiem, nometņu organizēšana/vadīšana, komandu veidošana un saliedēšana, līdz ar to, projekta dalībniekiem bija iespēja ne tikai pašiem pieredzēt un iziet vairākas komandas saliedējošas aktivitātes, bet arī pārrunāt dažādus aktuālos jautājumus darbā ar jaunatni, tādējādi padziļinot savas zināšanas darbam ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas

2021.-2023. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *