Izveidota Aizkraukles novada Jauniešu dome

Šī gada 15. oktobrī, tiekoties jauniešiem no visa lielā Aizkraukles novada, tika īstenotas pēdējās projekta “Iepazīsties – politika!” (identifikācijas Nr. VP2021/5-23) aktivitātes, tādējādi veiksmīgi noslēdzot gadu ilgušā projekta īstenošanu. Dienas noslēgumā tika izveidota Jauniešu dome, kurā darbu sāks 15 aktīvi jaunieši.

Aizkraukles novada Interešu izglītības centrā, pulcinot 30 jauniešus un jaunatnes jomas speciālistus no novada, 15. oktobrī norisinājās trīs noslēdzošās projekta aktivitātes. Rītu sākot ar desmito projekta aktivitāti “Improvizācijas teātris kā rīks darbam ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām”, kas balstīta neformālās izglītības mācīšanās principos, jauniešiem bija iespēja vienam otru labāk iepazīt, kļūstot drosmīgākiem, atvērtākiem, atraisītākiem un pašpietiekamiem. Jaunieši iemācījās sevi parādīt un prezentēt kā radošu, atraktīvu personību jebkurā dzīves situācijā.  Meistarklasē jaunatnes jomas speciālisti varēja gan vērot procesu, gan paši iesaistīties aktivitātē, tādējādi apgūstot dažādas tehnikas, ko izmantot darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Pēc pauzes tika īstenota nākamā aktivitāte – “Debašu mākslas apgūšanas meistarklase jauniešiem”, kuras mērķis bija celt jauniešu pašapziņu un iedrošināt izteikt savu viedokli – skaidru, pārdomātu, argumentētu, faktos balstītu. Ar debašu meistarklases palīdzību, kas balstīta neformālās izglītības mācīšanās principos, jauniešiem tika dota iespēja apgūt demokrātijas pieredzi un rosināt piedalīties pilsoniskas un integrētas sabiedrības veidošanā. 

Visa gada garumā īstenojot šo projektu, Aizkraukles novada jauniešiem un jaunatnes jomas speciālistiem, kā arī sabiedrībai kopumā, tika radīta padziļināta izpratne par jaunatnes politiku un jauniešu līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanas procesos. Viens no rīkiem, kā veicināt līdzdalību jauniešu starpā, ir caur iesaistīšanos Jauniešu domē.

Projektam noslēdzoties, tika izveidota Aizkraukles novada Jauniešu dome – tajā būs 15 jaunieši no Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Pļaviņu un Neretas apvienībām un Skrīveru pagasta, kuru kandidatūras tika izvirzītas un apstiprinātas. Aizkraukles novada Jauniešu domē darbosies: Katrīna Celmiņa, Luīze Liepiņa, Beatrise Berņa, Ulrika Anna Vectirāne, Aimens Vēveris, Elija Muceniece, Luīze Teterovska, Amanda Rudzīte, Terēze Barkāne, Amanda Malatkovska, Gabriēla Elizabete Kareva, Kitija Kuprijanova, Amanda Anna Niedre, Alise Krūmiņa, Markuss Ūtēns.

Tādējādi sasniegti arī šī projekta īstenošanas gaitā plānotie rezultāti: tika mazināta nevienlīdzība jaunatnes jomā lielajā Aizkraukles novadā, veicinot jauniešu līdzdalību ilgtermiņā būt aktīviem, pārstāvot visu jaunizveidotā Aizkraukles novada apvienību un pagasta jauniešu intereses; motivējot arī pārējos jauniešus iesaistīties dažādās aktivitātēs novada sabiedriskajā dzīvē, attīstot katra iesaistītā personisko izaugsmi, pilnveidojot sadarbības prasmes un  nostiprinot brīvprātības principus un  izpratni par jaunatnes politikas īstenošanas instrumentiem.

Aizkraukles novada pašvaldība īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam aktivitātē “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” finansiāli atbalstīto projektu “Iepazīsties – politika!” (identifikācijas Nr. VP2021/5-23), kura mērķis ir stiprināt jaunatnes jomu Aizkraukles novadā. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Līga Kriškijāne, 

Aizkraukles novada Interešu izglītības centra

jaunatnes lietu speciāliste 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *