Mobings mācību iestādēs

Biedrība “Morfejus” veic pētījumu sakarā ar mobingu mācību iestādēs.

Mobinga raksturojums

Parasti mobingu iedala tiešā (piemēram, apsaukāšana vai fiziska vardarbība), netiešā formā (piemēram, baumu izplatīšana vai ignorēšana) un kibermobingā (piemēram, nesaskaņota foto augšupielāde interneta sociālajos tīklos vai dalīšanās ar privātu informāciju, lai par kādu ņirgātos). Vienreizēja ņirgāšanās vai agresīva uzvedība nav mobings, taču šādas darbības var ar laiku pāraugt arī mobingā.

Mobings pilda sociālo funkciju, tas rodas vai tiek veikts, lai nostiprinātu nesamērīgu spēka sadali kādā sociālajā grupā vai kopienā. Tā mērķis ir iedibināt hierarhiju, ko veido uz spēku balstītas attiecības, kurās viena persona vai personu grupa ieņem spēcīgāku pozīciju nekā visi pārējie. Neviens nav pasargāts no mobinga, jo par iemeslu tam var tikt izmantoti tādi faktori kā cietušā dzimums, vecums, rase, reliģiskā piederība vai uzskati, socioekonomiskais statuss, valoda, fiziskais izskats vai spējas, intelektuālās spējas, seksuālā orientācija un citi.

(Avots: https://enciklopedija.lv/skirklis/93089-mobings)

Mobings pastāv daudzās izglītības iestādēs, tāpēc mēs gribam noskaidrot, cik daudz cieš jaunieši no mobinga Latvijas novads un palīdzēt iestādēm tikt galā ar mobingu skolās, jo no mobinga cieš jaunieši, kas nav pieļaujams!

Plašāk lasi šeit: https://morfejus.lv/mobings/

Aizpildi aptauju:

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *