Labdarība

Biedrība “Morfejus” rīko labdarības akciju, kuras mērķis ir radīt pozitīvas sociālās pārmaiņas, veidojot tiltu starp bērnu namiem un cilvēkiem, kuri vēlās palīdzēt. Katram iedzīvotājam ir jājūtas droši un grūtā brīdī jāsaņem palīdzība.


Saraksts ar nepieciešamajām lietām:
Lūgums nogādāt lietas Aizkraukles Interešu Izglītības centrā (turpmāk – AIIC) (Spīdolas iela 11, Aizkraukle)
AIIC darba laiks:

Bērna vārdsBērna vēlmes

Vēl var ziedot: krāsainais papīrs, zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumijas u.c. kancelejas preces.


Atbildīgā par labdarību: Aleksandra Tudvaseva
Saziņai: +371 20084427 vai aleksandra.tudvaseva@morfejus.lv