Nodaļas

No 2021. gada 1. janvāra biedrībā “Morfejus” sāka darboties biedrības nodaļas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katrai nodaļai tika iecelts atbildīgais jaunietis. Piemēram, ja jaunietim patīk komunikācija un piemīt komunikācijas spējas, un grib attīstīt šo prasmi, šim jaunietim tiks iedota iespēja kļūt par komunikācijas nodaļas vadītāju uz noteiktu termiņu – viens gads no stāšanās brīža. Katram nodaļas vadītājam ir uzticēti noteikti pienākumi, kuru izpildi kontrolēs biedrības valde un biedrības revidents. Šī sistēma ir izstrādāta, lai optimizētu biedrības darbu un stiprinātu biedrības uzstādītos mērķus:

  1. Nodrošināt biedriem iespējas attīstīt un īstenot personas attīstību un vadītāja prasmes.
  2. Veicināt jauniešu iniciatīvu, aktīvu pilsonisko sabiedrību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

Nodaļu vadītāji no 31.01.2021. 

 


Biedrības revidente

@morfejus.lv

AMANDA MALATKOVSKA
Biedrības protokoliste, vides nodaļas vadītājs

amanda.malatkovska@morfejus.lv

Tomass LAKOTKO
Komunikācijas nodaļas vadītājs

T. +371 24 402 006
E-pasts: tomass.lakotko@morfejus.lv

Evija MISSA
Sporta un veselības nodaļas vadītāja

evija.missa@morfejus.lv

Veronika Tatjana VUCĀNE
Kultūras un izglītības nodaļas vadītājs

Kārlis IEVIŅŠ
Publicitātes nodaļas vadītājs

karlis.ievins@morfejus.lv