Par mums

Biedrības dibinātāji ir draugi no skolas sola. Ideja par biedrības dibināšanu ir radusies vasaras sākumā, kad iepriekšējā biedrība, kurā mēs darbojāmies, pārstāja eksistēt, bet mēs gribējām, lai darbs ar jauniešiem neapstātos, – tāpēc mēs esam izveidojuši biedrību “Morfejus”. “Tā ir jauniešu iniciatīva un apliecinājums vēlmei turpināt iesaistīt vienaudžus dažādās aktivitātēs un pasākumu organizēšanā”.

Vladislavs Judins

Biedrības “Morfejus” valdes priekšsēdētājs

Veronika Marija Kareva

Biedrības “Morfejus” valdes locekle.

Aleksandra Tudvaseva

Biedrības “Morfejus” valdes locekle.

Tomass Lakotko

Biedrības “Morfejus” valdes loceklis.

BIEDRĪBAS MĒRĶI

1. Nodrošināt lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem,
izmantojot neformālās izglītības metodes.
2. Popularizēt aktīvu, ekoloģisku un veselīgu dzīvesveidu.
3. Attīstīt brīvprātīgā darba izpratni un sekmēt tā īstenošanu.
4. Veicināt indivīdu personīgo izaugsmi un pilnveidošanos, iesaistot jauniešus pasākumu
organizēšanā un vadīšanā.
5. Veicināt sadarbību starp jauniešiem, jauniešu organizācijām un citām iestādēm.
6. Organizēt pasākumus bērniem un jauniešiem, uzlabojot fizisko un psiholoģisko
veselību.
7. Veicināt jauniešu iniciatīvu, aktīvu pilsonisko sabiedrību un līdzdalību lēmumu
pieņemšanā.
8. Nodrošināt biedriem iespējas īstenot personas attīstību un līderības prasmes.