Par mums

Par biedrību

Mēs esam jauniešu biedrība “Morfejus”, kura pulcē apkārt radošus, aktīvus jauniešus. Ideja dibināt biedrību radās 2020.gada vasarā. Biedrību nodibināja divi skolas draugi – Vladislavs un Veronika, kuri agrāk darbojās biedrībā “JES” un smēlās ideju nodibināt savu biedrību. Ilgi domājot, kāds varētu būt biedrības nosaukums, apstājāmies pie grieķu mitoloģijas –  miega un sapņu Dievs ir “Morfejs”. Jauniešiem patīk gulēt un sapņot. Nedaudz pārveidojot dieva vārdu tapa arī mūsu biedrības nosaukums.

Vēstures gaitā biedrības valdē pievienojās  Tomass un Aleksandra. Soli par solim sākām veidot veiksmīgus pasākumus. Protams, daudzu pasākumu organizēšanu neļāva rīkot COVID ierobežojumi. Tomēr veiksmīgi tikām ar to galā, pielāgojoties situācijai izdomājām risinājumu citu pasākumu organizēšanu, kā piemēram, Izaugsmes iespējas, kas attīsta jauniešu ikdienas prasmes (rēķinu apmaksa, CV & motivācijas vēstuļu rakstīšana un citas tēmas), veicinot kultūras izzināšanu rīkojām sveču aleju Aizkrauklē, kā arī bija citi pasākumi. Ejot laikam uz priekšu un mainoties dzīves apstākļiem, biedrība palika ne tik aktīva.

2023. gads biedrības atjaunošana – jauns sākums. Tāpēc 2023. gadu mēs sākam ar jauniem izaicinājumiem biedrības atjaunošanā. Tāpēc mūsu biedrības valdē parādījās jauns cilvēks – Katrīna. Vērtējot iepriekšējās biedrības kļūdas un biedru ieteikumus mēs sākam gadu ar jauniem panākumiem.


Kas mēs esam?

Esam jauniešu organizācija, kura organizē pasākumus, kuros jaunieši var aktīvi darboties un attīstīt savu personību, organizatoriskās un līdera prasmes, izglītojot un motivējot jauniešus līdzdarboties. Nodrošinot neformālās izglītība pieejas. Atbalstām jauniešu radošās izpausmes un vēlmi uzlabot jauniešu ikdienu. Tā ir īsta vieta tiem, kuri vēlas pilnvērtīgi piedzīvot jauniešu gadus, aktīvi darbojoties un piedaloties tās realizēšanā, tādējādi paplašinot jauniešu redzesloku. Tādēļ aicinām pievienoties arī Tev!


Vladislavs Judins

Vladislavs ir biedrības valdes priekšsēdētājs un biedrības dibinātājs. Ikdienā mācās Rīgas Tehniskajā universitātē un paralēli strādā. Vladislavs viegli pielāgojas jaunām dzīves situācijām un radoši risina situācijas. Piemīt labas saskarsmes, pārliecināšanas un argumentācijas prasmes. Viņš ir komunikabls un uz sarunām vērsts jaunietis, kas ļauj uzņemties atbildību un rasts kompromisus dažādās situācijās. Biedrības valdē Vladislava galvenie pienākumi ir pārvaldīt finanses un regulē lēmumu izpildes procesu.

Katrīna Anna Ulmane

Katrīna Anna – biedrībā ir valdes priekšsēdētāja vietniece un arī nodarbojas ar komunikāciju biedrībā. Mācās Ekonomikas un kultūras augstskolā par kultūras vadību. Uztver savus pienākumus un darbu kā izaicinājumu jebkurā situācijā, kura prot mācīties, attīstīt prasmes un pielietot uzkrātās zināšanas. Viņa ir komunikabla un ar perfekcionista iemaņām, kas ļauj uzņemties atbildību, rast labāko risinājumu dažādās situācijās. Piemīt prasme sadarboties un strādāt komandā, radoša pieeja un tiekšanās pēc kvalitātes. Spēj adaptīvi un pozitīvi tikt galā ar ikdienas dzīves izvirzītajām prasībām.

Aleksandra Tudvaseva

Aleksandra ir biedrības lietvede. Mācās Latvijas Lauksaimniecības universitātē par būvnieku. Biedrībā viņas galvenais uzdevums, lai visi dokumenti būtu kārtībā. Viņai piemīt labas komunikācijas spējas, kā arī viņa ir radošs cilvēks. Spēj iziet no visām strīdu situācijām un spēj rast kompromisu. Meklē jaunas pieejas un iespējamos risinājumu.

Kitija Siņicina

Kitija ir uzņēmīga, jaunām idejām piepildīta un vienmēr ir gatava palīdzēt. Kitija mācās Rīgas Stila un modes tehnikumā par frizieri-stilisti. Kitija būs tā, kura ies un darīs, viņa nesēdēs mierā, vienmēr kaut kur iesaistīsies. Viņa pret saviem uzticētajiem pienākumiem izturas atbildīgi, ja viņai tiek kaut kas uzdots, viņa to paveiks, lai arī ko tas prasītu. Kitija spēj izvirzīt mērķus un tiekties pēc tiem, vienmēr sniegs palīdzīgu roku, ja kādam tā būs nepieciešama

BIEDRĪBAS MĒRĶI

1. Nodrošināt lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem,
izmantojot neformālās izglītības metodes.
2. Popularizēt aktīvu, ekoloģisku un veselīgu dzīvesveidu.
3. Attīstīt brīvprātīgā darba izpratni un sekmēt tā īstenošanu.
4. Veicināt indivīdu personīgo izaugsmi un pilnveidošanos, iesaistot jauniešus pasākumu
organizēšanā un vadīšanā.
5. Veicināt sadarbību starp jauniešiem, jauniešu organizācijām un citām iestādēm.
6. Organizēt pasākumus bērniem un jauniešiem, uzlabojot fizisko un psiholoģisko
veselību.
7. Veicināt jauniešu iniciatīvu, aktīvu pilsonisko sabiedrību un līdzdalību lēmumu
pieņemšanā.
8. Nodrošināt biedriem iespējas īstenot personas attīstību un līderības prasmes.