Personas datu apstrāde

INFORMĀCIJA PAR DATU APSTRĀDI

Datu pārzinis ir biedrība “Morfejus”, turpmāk – biedrība, reģistācijas Nr.40008300196, www.morfejus.lv

Kontaktpersona personas datu apstrādes jautājumos ir biedrības valdes lietvede, tālr. +371 20084427, e-pasts: aleksandra.tudvaseva@morfejus.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Personas datu apstrādes mērķis ir personas identifikācija un saziņas veids, kas tiek prasīts līgumā, lai sazinātos ar šo personu. Regulāro klientu personu dati var tikt ievākti turpmāk norādītajos veidos:

  • Izmantojot mājas lapu no biedra konta informācijas vai sīkfailiem;
  • Iesniedzot biedru kontaktinformāciju (tostarp jūsu vārdu, personas kodu, pasta adresi, vēlamo kontaktēšanās metodi) mūsu mājas lapā vai citviet (piem., veikalos);
  • Biedrība var lūgt brīvprātīgi iesniegt personas datus un personas informāciju noteiktās mājas lapas sadaļās. Obligātie personas dati var ietvert vārdu, adresi, pasta indeksu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citu informāciju
  • Ar jautājumiem par savu personas datu apstrādi vai par pieļautajiem pārkāpumiem savu personas datu apstrādē biedrs ir tiesīgs vērsties ar iesniegumu pie biedrības norādītās kontaktpersonas datu apstrādes un aizsardzības jautājumos vai iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Biedrība veic visus piesardzības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos pasākumus), lai aizsargātu biedra personu datus. Piekļuve datiem to rediģēšanas un apstrādes nolūkos ir pieejama tikai pilnvarotām personām.

Lietojot mūsu mājas lapā, reģistrācijas anketā un biedrības līgumā norādītā biedru informācijas sniegšana ir priekšnosacījums, lai noslēgtu iestāšanās līgumu. Tās nesniegšanas gadījumā līgums nevar tikt noslēgts.

FOTOGRĀFĒŠANA/FILMĒŠANA BIEDRĪBAS TELPĀS UN PASĀKUMOS

Biedrības “Morfejus” telpās vai tā rīkota pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana, video un/vai audio ieraksta veikšana, publicitātes vajadzībām un nolūkā informēt sabiedrību par biedrības aktivitātēm vai notiekušiem pasākumu. Minētās darbības tiek veiktas atbilstoši datu apstrādes prasībām, neidentificējot konkrētas personas. Iegūtie materiāli var tikt publicēti biedrības “Morfejus” mājaslapā, sociālajos medijos internetā un/vai plašsaziņas līdzekļos.

Ja Jūs nevēlaties tikt fotografēts vai filmēts, Jums ir tiesības pieprasīt, lai šādas darbības attiecībā uz Jums netiek veiktas. Jums ir tiesības lūgt neizmantot vai dzēst Jūsu personas datus – fotoattēlu, video vai audio ierakstu, kurā jūs esat fiksēts, sazinoties ar personas datu apstrādes pārzini – biedrības “Morfejus” valdes lietvedi, pa e-pastu aleksandra.tudvaseva@morfejus.lv vai pa tālr. +371 20084427.