🇺🇦 Palīdzēsim Ukraiņiem!

🇱🇻 Biedrība “Morfejus” aicina jauniešus no Ukrainas pievienoties mūsu draudzīgajai komandai! Šeit ikviens jaunietis varēs atrast labus draugus, uzzināt Latvijas vēsturi, attīstīt līdera īpašības un vienkārši attīstīt sevi. Kopā ar mums varēsi lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, kā arī iemācīties organizēt dažāda veida pasākumus. Ja vēlies uzzināt, ar ko vēl nodarbojamies, apskati mūsu oficiālo lapu morfejus.lv vai raksti mums Instagram Biedrība “Morfejus”. Mēs tevi gaidām!
🇺🇦 Організація “Морфеюс” запрошує в свій дружній колектив молодь з України ! Тут кожен підліток зможе найти собі хороших друзів, дізнатися історію Латвії, розвинути в собі якості лідера і просто саморозвиватися . Разом з нами ти зможеш корисно провести свій вільний час, а також навчишся організовувати різні види заходів. Якщо хочеш дізнатися, чим ми займаємося ще, заглянь на нашу офіційну сторінку morfejus.lv або пиши нам в інстаграмі Biedrība “Morfejus”. Ми чекаємо тебе!

LV:

Palīdzēsim Ukraiņiem iesaistīties ikdienas dzīvē!

Mūsu koordinātors AIZKRAUKLĒ, runā angļu valodā:

Koordinātors AIZKRAUKLĒ, runā krievu valodā:
Veronika (+371 22 128 847)

Jautājumu un piedavājumu gadījumā: Vladislavs (+371 27533114), vladislavs.judins@morfejus.lv

Kā mēs varam palīdzēt?

 • pavadīt Ukrainas valstspiederīgos uz dažādām valsts un pašvaldības iestādēm, piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi vai ārsta praksi;
 • parādīt pilsētu vai ciemu, kurā dzīvo;
 • pavadīt viesus uz koncertiem un citiem novadā notiekošajiem pasākumiem;
 • iepazīstināt ar vietējām tradīcijām;
 • palīdzēt latviešu valodas apguvē;
 • palīdzēt iejusties vietējā sabiedrībā un citi.

MĒS ESAM JŪSU IKDIENAS ATBALSTS
Ja mēs kaut ko nezinām, mēs noteikti uzzināsim un Jums palīdzēsim!

Svarīgie kontakti:
Ātrā palīdzība: 113
Policija: 110
Ugunsdzēsēji: 112
Gāzes dienests: 114

Vienotā palīdzības lapa:
https://www.ukraine-latvia.com/
Aizkraukles novada atbalsts telefoni:
29276729 vai 26655351

RUS:

Поможем украинцам включиться в повседневную жизнь!

Наш координатор города АЙЗКРАУКЛЕ, говорящий на английском языке:

Наш координатор города АЙЗКРАУКЛЕ. говорящий на русском языке: Вероника (+371 22 128 847)

По вопросам и предложениям: Владислав (+371 27 533 114), vladislavs.judins@morfejus.lv

Как мы Вам помочь?

 • сопровождать граждан Украины в различные государственные и муниципальные учреждения, такие как Управление по делам гражданства и миграции или к врачу;
 • показать город
 • сопровдить на концерт и другие мероприятия, проходящие в регионе;
 • познакомить с местными традициями;
 • помочь в овладении латышским языком;
 • помощь в интеграции в местное сообщество и другое.

Мы Ваш помощник каждый день!
Если мы чего-то не знаем, то мы обязательно это узнаем и поможем Вам!

Важные контакты:
Скорая помощь: 113
Полиция: 110
Пожарная служба: 112
Газовая служба: 114

Единый сайт для помощи Украинцам: https://www.ukraine-latvia.com/
Телефоны Айзкрауклского муниципалитета, которые смогут Вам помощь:
29276729 или 26655351

ENG:

Let’s help Ukrainians get involved in everyday life!

Our Corordinator in AIZKRAUKLE who speaks English:

Corordinator IN AIZKRAUKLE, speaking in Russian:
Veronica (371 22 128 847)

In the case of you have any questions: Vladislavs (371 27533114), vladislavs.judins@morfejus.lv

How can we help?

 • To accompany Ukrainian nationals to various governmental and local facilities, such as the Office of Citizenship and Migration Affairs or hospital;
 • show the city or village in which they live;
  to accompany guests to concerts and other events taking place;
 • to introduce our local traditions;
  help in learning the Latvian language;
  help with your local community and others.
 • WE ARE YOUR DAILY SUPPORT
  If we don’t know anything, we’ll certainly find a way to help you!

Important contacts:
Ambulance: 113
Police: 110
Firefighters: 112
Gas Service: 114

Single Help Page:
https://www.ukraine-latvia.com/
Telephone support of Aizkraukles municipality:
29276729 or 26655351