Ziedot

ATBALSTI BIEDRĪBU “MORFEJUS”
Lūgums, veicot ziedojumu, norādīt tā mērķi, lai Jūsu ziedotā nauda tiktu iztērēta konkrēta pasākuma/aktivitātes ietvaros, bet, ja Jūs vēlāties atbalstīt biedrību kopumā, tad aicinām ziedojuma mērķī norādīt “ziedojums”.

Rekvizīti:

Nosaukums: MORFEJUS
Reģistrācijas numurs: 40008300196
Juridiskā adrese: Maurēnu iela 6-10, Aizkraukles nov., Aizkraukle
Konts: LV22HABA0551050298777
Kods: HABALV22
Banka: Swedbank AS