Biedrība “Morfejus”

“Tā ir jauniešu iniciatīva un apliecinājums vēlmei turpināt iesaistīt vienaudžus dažādās aktivitātēs un pasākumu organizēšanā”

Pievienojies Biedrībai “Morfejus”

Kas mēs esam?

Esam jauniešu organizācija, kura organizē pasākumus, kuros jaunieši var aktīvi darboties un attīstīt savu personību, organizatoriskās un līdera prasmes, izglītojot un motivējot jauniešus līdzdarboties. Nodrošinot neformālās izglītība pieejas. Atbalstām jauniešu radošās izpausmes un vēlmi uzlabot jauniešu ikdienu. Tā ir īsta vieta tiem, kuri vēlas pilnvērtīgi piedzīvot jauniešu gadus, aktīvi darbojoties un piedaloties tās realizēšanā, tādējādi paplašinot jauniešu redzesloku. Tādēļ aicinām pievienoties arī Tev!